Lewy panel
Skontaktuj się z
doradcą
666 907 107

MEGA-CARS

Krzywaczka 627

32-442 Krzywaczka

Adres sklepu Mega-Cars

Cena zbyt wysoka?

Zadzwoń, lubimy negocjować.

Tel. 666-907-107

Pokaż lewy panel

Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.mega-cars.pl ,zwany dalej Sklepem.
  2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Firma MEGA-CARS Jacek Klóska z siedzibą w Kryspinów 82 , 32-060 Liszki zwany dalej mega-cars.pl.
  3. Mega-cars.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Nasz Sklep.

  1. Sposób zbierania danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1. Mega-cars.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej łącznie jako Klienci.
  2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Naszym Sklepie poprzez założenie Konta Klienta.
  3. W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
  c) adres e-mail;
  d) numer telefonu.
  W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy, NIP oraz REGON.
  4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
  5. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
  6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Naszym Sklepie.

  2. Sposób wykorzystywania zebranych danych                                                                                                                                                                                         
  1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje mega-cars.pl.
  2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
  3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

  3. Dostęp dodanych                                                                                                                                                                                                                                        
  1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy mega-cars.pl.
  2.Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „sposób wykorzystywania danych"                                                                                                                                                                   3. Mega-cars.pl zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Mega-cars.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Sklep roszczeń od danego Klienta.
  5. W przypadku subskrypcji newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie.

  4. Zabezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                   
  1. Mega-cars.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
  2. Dane osobowe w mega-cars.pl są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
  4. Mega-cars.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

  5. Zmiany Polityki Prywatności                                                                                                                                                                                                               
  1. Zastrzegamy  sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.  
  2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@mega-cars.pl
 
Masz pytanie? Napisz do nas.