Lewy panel
Skontaktuj się z
doradcą
666 907 107

MEGA-CARS

Krzywaczka 627

32-442 Krzywaczka

Adres sklepu Mega-Cars

Cena zbyt wysoka?

Zadzwoń, lubimy negocjować.

Tel. 666-907-107

Pokaż lewy panel

Regulamin

 1. Informacja o firmie
  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mega-cars.pl , prowadzonego przez firmę MEGA-CARS Jacek Klóska, z siedzibą w Kryspinów 82 , 32-060 Liszki , pod nr NIP 676-207-50-28, nr Regon 121376556 a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

  2. Dane kontaktowe
  MEGA-CARS Jacek Klóska
  Kryspinów 82
  32-060 Liszki
  e-mail; biuro@mega-cars.pl
  tel.  12/ 307-00-03
  tel.  666-907-107 

3. Definicje użyte w regulaminie
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia w Sklepie
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);  
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)
4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mega-cars.pl, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia
5. Sprzedawca - Firma MEGA-CARS Jacek Klóska ,która jest właścicielem sklepu internetowego
6. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem strony www.mega-cars.pl
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mega-cars.pl

4. Postanowienia ogólne
1. Wszystkie zamówienia przyjmowane przez Sklep realizowane są zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Warunkiem technicznym wymaganym do zapoznania się z informacją handlową w Sklepie oraz złożenia zamówienia jest zastosowanie przez Klienta urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.
3.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5.Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

6.Przyjmowanie i realizacja zamówień
1.Sklep internetowy mega-cars.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, telefonicznie pod numerem 12/ 307-00-03 lub 666-907-107 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00 w okresie zimowym oraz od 7.00 - 19.00 w okresie letnim , soboty 8.00 - 15.00 bez wględu na porę roku lub za pomocą adresu e-mail biuro@mega-cars.pl. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z pakietem taryfowym posiadanym przez Klienta.
Warunkiem realizacji zamówienia, złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, jest poprawne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza rejestracyjnego. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
3.Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie postępuje zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4. W przypadku składania zamówienia za pomocą poczty elektronicznej  lub telefonu  konieczne jest dokładne podanie nazwy towaru, jego ilości oraz danych Klienta tj. imienia i nazwiska/nazwy, adresu, numeru telefonu kontaktowego lub poczty e-mail, oraz informacji o formie zapłaty.
5.  Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta lub po potwierdzeniu zamówienia, w przypadku wyboru opcji „płatności gotówką przy odbiorze”.
6.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT, zgodnie z wyborem klienta. Dowód sprzedaży dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki.

7. Dostawa i czas realizacji zamówienia
1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
2. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się:
* czas realizacji zamówienia do momentu nadania przesyłki, który nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych,
* czas dostawy przesyłki do Klienta, który wynosi od. 1 -3 dni roboczych.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: kurier K-EX,kurier FedEx,Poczta Polska lub Paczkomaty InPost lub osobiście w sklepie stacjonarnym . Koszty dostawy dostępne są na podstronie Dostawa i płatności.  

8. Ceny towarów i metody płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są do wartości zamówienia.
2. Klient ma możliwość zapłaty ceny:
* gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia Sklepu lub przy odbiorze przesyłki od kuriera * przelewem tradycyjnym na numer rachunku bankowego.
* przelewem online ( Przelewy24)
* kartą kredytową lub płatniczą (Przelewy24)

9. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania towaru,  w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) Wzór oświadczenia  a następnie odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: MEGA-CARS Jacek Klóska Krzywaczka 627, 32-442 Krzywaczka. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
3. W przypadku odstąpienia od umowy  Sprzedawca zwróci  wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
4.Jeżeli klient nie wybrał najtańszego sposobu dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Sprzedawca nie  przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Jeśli dostarczony Klientowi Towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy Towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym Sklepie. W przypadku braku dostępności Towaru na wymianę Sklep mega-cars.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
8. W przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, Klient ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w  ust. 1. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Wady fizyczne i prawne towarów (rękojmia)
1. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie oferowane na stronach Sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
2. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556.1 Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
4. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania ( gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona). O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań w terminie 14 dni, uważa się, że żądania uznał za uzasadnione.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową należy:
• odesłać Towar w oryginalnym opakowaniu  na adres MEGA-CARS Jacek Klóska Krzywaczka 627, 32 -442 Krzywaczka.
• określić rodzaj żądania;  
•  wskazać, na czym według Klienta polega niezgodność towaru z umową;
* podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu)  lub skorzystać z formularza Zgłoszenie reklamacyjne.  
6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.
7. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

11 Reklamacje
1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu lub na adres poczty elektronicznej.
2.  Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w naszym Sklepie. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury oraz odesłanie towaru na adres Sprzedawcy.
3. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
4. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@mega-cars.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.
6. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

12. Gwarancja
1. Sklep mega-cars.pl nie jest producentem towarów.
2. Towary sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
3. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja ta jest umieszczona na stronie internetowej sklepu.
3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji.
4. Klient  może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru,
 lub za pośrednictwem Sklepu.
5.  Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
7. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
8. Roszczenia z tytułu gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż,demontaż, badania diagnostyczne etc.

13. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. t.j.) wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak koniczne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich nieuczestniczących w realizacji zamówienia.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
Więcej na temat bezpieczenstwa danych w Polityce prywatności.  

14. Postanowienia Końcowe
1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie mega-cars.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawartych między Sprzedawcą, a Klientem będącym Konsumentem w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 
Masz pytanie? Napisz do nas.