Lewy panel
Skontaktuj się z
doradcą
666 907 107

MEGA-CARS

Krzywaczka 627

32-442 Krzywaczka

Adres sklepu Mega-Cars

Cena zbyt wysoka?

Zadzwoń, lubimy negocjować.

Tel. 666-907-107

Pokaż lewy panel

Reklamacje i zwroty

 

Adres korespondencyjny do zwrotów i reklamacji:

 

MEGA-CARS Jacek Klóska
Krzywaczka 627
32-442 Krzywaczka
tel. 12/ 307-00-03

tel. 666-907-107
email: biuro@mega-cars.pl

 

 

 1. Zwrot towaru                                                                                                                                                                               
  Klient ma prawo zwrotu pełnowartościowego towaru w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku Klient nie musi podawać powodu zwrotu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa wtedy jednak kupujący a więc koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Klientowi zwracane. Nie będziemy również przyjmować przesyłek zwrotnych za pobraniem. Klient musi jednak pamiętać o tym, aby zwracany towar został odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną zawartością a sam towar musi być w stanie nienaruszonym. W przypadku zwrotu po upływie 14 dni, możemy warunkowo zezwolić na zwrot towaru, z zastrzeżeniem prawa do potrącenia części środków z tytułu kosztów obsługi zwrotu. Do zwracanego towaru należy dołączyć Oświadczenie o odstąpieniu od umowy -  Sprawdź
  Po otrzymaniu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócimy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).Jednakże , zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta , Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej.                      
  UWAGA:
  Części elektroniczne i elektryczne oraz płyny nie podlegają zwrotowi.
  Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentom.
  Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom

  2. Uszkodzenie mechaniczne paczki
  Zwracamy się z prośbą aby zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, należy zwrócić tutaj szcególną uwagę na stan taśm i foli, a także sprawdzić w przypadku wysyłki płynów, czy paczka nie posiada wycieków.
  W przypadku gdy paczka jest uszkodzona trzeba w obecności kuriera sporządzić wraz z nim protokół szkody, a następnie poinformować nas o zaistniałej sytuacji. Uszkodzony towar  prosimy  niezwłocznie odesłać wraz z kopią dowodu zakupu i protokołem szkody ze szczegółowym opisem przyczyn reklamacji.  Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy a jeśli nie będzie to możliwe zwrócimy pieniądze.
  UWAGA: Rzetelnie spisany protokół będzie podstawą do reklamacji. Brak sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera, pomimo dostrzeżenia uszkodzeń w opakowaniu towaru, może utrudnić klientowi dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.

  3. Wymiana niepasujących części
  Zdarza się, że zakupione części nie psują np. z powodu modyfikacji fabrycznych lub wtórnych, a zostały poprawnie dobrane (przez naszych konsultantów, na podstawie wszystkich danych pojazdu i producenta części), prosimy wtedy niezwłocznie poinformować nas o tym, ( nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki) i po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym proszę odesłać części a my postaramy się, tak szybko, jak to możliwe wymienić części na inne (pod warunkiem, że wymieniane części nie nosiły żadnych śladów użytkowania i będą zapakowane w opakowania producenta czyli te które dotarły do klienta). Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony Druk wymiana towaru - Sprawdź
  Wymiana części będzie zrealizowana zgodnie z dostępnością w naszym sklepie.
  W przypadku braku dostępności części na wymianę zastrzegamy sobie możliwość zwrotu pieniędzy niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni.
  UWAGA: W przypadku odesłania towaru bez odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub stwierdzeniem śladów montażu odesłanej części towar zostanie odesłany na koszt odbiorcy przesyłką za pobraniem. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca.

  4. Zwrot wymontowanych towarów kaucjonowanych (tzw. rdzeni)
  Zwrot wybranych części wymontowanych (tzw. rdzeni) podlegających programowi regeneracji w celu odzyskania uiszczonej z tego tytułu kaucji odbywa się na koszt nadawcy i musi zostać dokonany w oryginalnym opakowaniu, w którym dostarczono część nową do wymiany. Do zwrotu należy dołączyć  Druk zwrot kaucjonowany - Sprawdź 
  Zwrot kaucji uiszczonej przy zakupie części nowej następuje wyłącznie w chwili uznania przyjęcia zwracanego rdzenia, czyli starej części przez producenta nowej części, czyli po decyzji rzeczoznawców producenta, iż zwracany rdzeń nadaje się do regeneracji. Termin zwrotu kaucji przez producenta to zazwyczaj 7-31 dni w tym czasie środki zostają zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta dokonującego zwrotu wymontowanych, zużytych podzespołów (tzw. rdzeni). Sklep nie ma wpływu na termin przyjęcia rdzenia towaru kaucjonowanego przez producenta.
  UWAGA: Warunkiem zwrotu kaucji przez producentów części biorących udział w programie wymiany części kwalifikujących się do regeneracji jest ich wypracowanie – naturalne zużycie tych podzespołów. Zniszczenia mechaniczne (np. gwintów, złamania, rozwiercenia, wyrwania integralnych elementów rdzeni, wygięcia itp.) lub braki ich integralnych elementów dyskwalifikują wymontowane części do zwrotu kaucji przez producentów.

  5. Wady fabryczne towaru - reklamacje
  Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Długość trwania gwarancji jest podana w istotnych informacjach na temat danego produktu na naszej stronie internetowej i nie jest krótsza niż 1 rok chyba, że długość gwarancji wyrażona jest w długości przebiegu pojazdu od zamontowania danej części. Wybieramy wyłącznie części najwyższej jakości, w związku z czym wiele z naszych produktów posiada nawet 3 lata gwarancji.
  Firma MEGA-CARS jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres: biuro@mega-cars.pl oraz nadesłanie z produktem reklamowanym dowodu zakupu i kompletnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego   - Sprawdź

  Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy moment odebrania paczki wraz z dowodem zakupu i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Otrzymany towar poddamy wstępnym oględzinom, które określą czy opisywana  występuje oraz nie nastąpiła z winy użytkownika, a następnie przekażemy do ekspertyzy rzeczoznawców danego producenta.

  Termin rozpatrzenia reklamacji przez nasz sklep wynosi min. 14 dni roboczych i  jest uzależniony od decyzji producenta części. Zdarza się, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, wtedy okres rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

  W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  UWAGA: Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku gdy produkt posiada uszkodzenia mechaniczne, plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu, wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż w takim warsztacie), usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

  W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone zastrzegamy sobie prawo do żądania od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem dostarczonego produktu oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.

  Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu. W przypadku reklamacji części konfekcjonowanych (pakowanych) w kompletach lub wymienianych parami – zgodnie z obowiązującymi procedurami naprawczymi takich jak: amortyzatory, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe, klocki, szczęki hamulcowe, zestawy naprawcze rozrządu, zestawy sprzęgła itp. niezbędne jest dostarczenie do reklamacji par lub kompletów ww. towarów celem przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz reklamacyjnych i rozpatrzenia reklamacji.

  Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

  Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

  Roszczenia gwarancyjne i rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne itp.

  Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe zasady.

 

 

 
Masz pytanie? Napisz do nas.